NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ

NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ

NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ PZI

Naročite načrt elektro instalacij PZI, ki bo poleg osnovnih instalacij, ki so že predvidene v tipski projektni dokumentaciji, zagotovil najboljšo rešitev in individualne želje stranke glede dodatnih rešitev elektro elementov individualnega objekta,...

PZI NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ ZAJEMA:

  • Tehnično poročilo s tehničnimi izračuni in dimenzioniranjem
  • Tlorisna postavitev z vrisanimi instalacijami elektrike in razsvetljave
  • Vezalne sheme in izgled razdelilnikov
  • Popis materiala in del

Z načrti elektro instalacij PZI dobite načrte z natančnimi rešitvami vseh elementov hišnih instalacij, z detajlnimi risbami v merilu 1:50.

Projekt za izvedbo PZI sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projekt za izvedbo PZI za enostanovanjsko stavbo vsebuje načrte podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov.

Za objekte večjih kvadratur, prav tako za objekte s posebnimi zahtevami glede rešitev elektro instalacij, kot na primer rešitve strelovoda, telekomunikacij, video domofona, alarmnih sistemov, video nadzora, električnih žaluzij, prezračevanja, električnega ogrevanje žlebov, vtočnikov, posebne zahteve v kurilnicah, ogrevanje s toplotno črpalko, itd., izdelujemo načrte elektro instalacij PZI po posebnem naročilu. Za ponudbo se obrnite na nas. Z veseljem Vam bomo pomagali poiskati ustrezno rešitev.

+
pokaži