ANALIZA PROSTORSKIH AKTOV

ANALIZA PROSTORSKIH AKTOV

Nujno opravilo pri izbiri tipskega projekta Z500

Pošljite nam podatke o svoji parceli (parc. št. in naziv katastrske občine) in mi bomo za vas preverili prostorske akte in skladnost izbranega projekta z njimi.

ZA VAS BOMO PREVERILI:

  • lokacijsko informacijo in veljavne prostorske akte
  • skladnost izbranega projekta s prostorskimi akti
  • na podlagi vaših želja in določil aktov bomo naredili izbor projektov, ki ustreza vašim željam in je usklajen s pogoji prostorske zakonodaje
  • v primeru neskladja bomo predlagali rešitve

Vsaka slovenska občina ima pristojnost urejanja pogojev gradnje na svojem območju s prostorskimi akti. Ker se ti prostorski akti od občine do občine, pa tudi od naselja do naselja ( oz. še celo ožje) lahko močno razlikujejo, je potrebno pred izbiro projekta le te preveriti. Na osnovi izhodiščnih podatkov bomo skupaj izbrali ustrezen projekt in se izognili težavam v postopku pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Če nam posredujete lokacijsko informacijo ali podatke o parcelni številki in oznaki katastrske občine, bomo sami preverili prostorske akte. Posredujte nam torej podatke o parceli in številko izbranega projekta oz. v kolikor tega še nimate izbranega osnovne značilnosti ( približna kvadratura, število oseb ki bo bivalo v hiši, oblika strehe, tip arhitekture, dodatni funkcionalni prostori, izvedba kleti, garaža...), tako da bomo preverili prostorske pogoje in ugotovili skladnost z le temi. Po preveritvi pogojev bomo na vašo željo tudi naredili izbor projektov, ki ustrezajo določilom prostorskega akta in vašim željam oz. zahtevam.

Tako boste lahko gotovi, da vaša pot do gradbenega dovoljenja ne bo prepredena s številnimi ovirami.

Neto cena 50,00  EUR
pokaži