NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - STATIKA

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - STATIKA

STATIKA IN ARMATURNI NAČRTI

V Z500 pripravljamo načrte gradbenih konstrukcij objekte visoke gradnje. Načrt gradbenih konstrukcij - statiko pripravljamo za klasične zidane in montažne objekte. Za enostanovanjske objekte tudi pregledamo objekt in pripravimo izjavo statika o statični ustreznosti objekta.

NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ ZAJEMAJO:

  • Izjavo odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij o ustreznosti nosilnih elementov objekta
  • Izdelavo računskega modela celotne konstrukcije
  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Armaturne načrte

Za objekte izdelujemo načrte gradbenih konstrukcij po naročilu. Za ponudbo se obrnite na nas. Z veseljem Vam bomo pomagali poiskati ustrezno rešitev.

+
pokaži